Website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Oost-Groningen.

Ons kerkblad: "BijEen".

zegel zwaan
  laatste update 27 november 2023.         Home  
 
Uit het kerkblad van december - januari.
 • Overdenking.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Uit de gemeente.
 • Overig nieuws.
 • ..
   
    Overdenking: Mistig.  
   

  Daar waar ik woon, was het vanochtend erg mistig.
  'De witte wieven dansen', lachte mijn vader als hij mist zag.
  Om daarna te vertellen dat mist eigenlijk bestaat uit minuscule waterdruppeltjes.
  Voor mijn overgrootvader, een klein Nederlands-hervormd boertje uit Roderwolde, waren die witte wieven nog realiteit, vertelde mijn vader ook graag.
  Terdege hield mijn overgrootvader rekening met wat hij niet kon zien, maar wat misschien wel bestond.
  Met wat hij in de natuur vermoedde.
  Hij deed dat in een mate die op de lachspieren van mijn vader werkte.
  De mist vergezelt het najaar.
  Het wordt weer donker en koud.

  In Estland, waar ik samen met mijn vriendin een vakantiehuis heb, kondigt de mist volgens de inheemse bewoners de zogenaamde Hingedeaeg aan. De zielentijd.
  De tijd waarin de zielen van overleden terugkomen op aarde.
  Om ze gunstig te stemmen en de weg te wijzen, steken de (lutherse) Esten kaarsen aan die ze voor hun raam zetten. Sommige Esten stoken zelfs hun sauna op voor overleden verwanten die ze niet kun zien, maar wel vermoeden.

  Een en ander staat misschien ver van ons af, maar het is niet zomaar dat Allerzielen, Halloween en Lichtjesdag zulke populaire gedenk- en feestdagen zijn. Wij leven allen met onze overleden dierbaren. Hoe dan ook.
  Het is ook niet zomaar dat Maarten Luther zijn strijd tegen de aflaten- en reliekenhandel begon op de vooravond van Allerheiligen.
  Het gedenken van overleden verwanten was in de laatmiddeleeuwse Kerk in het vaarwater van de commercie en de angst geraakt.
  Niet Godsvertrouwen, maar het vagevuur stond centraal.

  Gelukkig hoeven we Allerzielen of Eeuwigheidszondag niet meer in die sfeer te beleven.
  Met de mist, met het vallen van het blad en met het kouder worden, bepaalt de natuur ons bij onze eindigheid. Het is niet eeuwig zomer.
  Niet in de natuur en niet in onze levens.
  Voordat het Kerst wordt, het grote feest van menswording, licht en vreugde, krijgen we een heilzame tijd om stil te staan bij onze menselijke eindigheid. Dat ook die tijd, van afgevallen blad, gemis, stilte, kaarsen en namen ons tot zegen moge zijn.

  Pascal Huiting

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Speciale items.  
    Gedichten  
   

  Van boven kwam der Englen stoet,
  omscheen de herders met hun gloed.
  Zij zeiden hun: een kindje teer
  ligt in een harde kribbe ter neer.

  In Bethlehem in Davids stad,
  naar Micha 't aangekondigd had.
  't Is Jezus Christus, 't is de Heer;
  Hij komt als Heiland tot ons neer.

  Nu zij uw vreugde echt gemeend,
  daar God Zich hier met u vereent.
  Hij kreeg, als kind, uw vlees en bloed,
  uw broeder is het eeuwig goed.

  Wat kan u schaden zond' en dood,
  God is bij u in al uw nood.
  Laat woeden duivelen en hel,
  Gods Zoon werd hier uw metgezel.

  Hij laat u nimmer eenzaam staan,
  neemt gij Hem in vertrouwen aan;
  al wordt g' aan alle kant belaagd,
  weet, dat hun opzet nimmer slaagt.

  Gij krijgt uw recht door Christus' macht,
  gij zijt geworden Gods geslacht.
  Dankt daarom God in eeuwigheid,
  geduldig, blij te allen tijd.


  Maarten Luther
  (gezang 20 uit Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk)  .  .
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Van de voorzitter:

  De tijd gaat weer snel. Als u kijkt naar het rooster met kerkdiensten dan loopt dat alweer tot eind januari van het volgende jaar. Nog een paar weken en dan vieren we weer kerst. Het is ons weer gelukt om het hele volgend jaar weer vol te krijgen met voorgangers voor de kerkdiensten. Met dank aan de inspanningen van Geertje en Harry. Het wordt er niet gemakkelijker op, want het aantal te kiezen predikanten wordt ook steeds minder. Gelukkig kunnen we nu ook gebruik maken van de diensten van pastor Pascal Huiting voor het invullen van kerkdiensten en het pastoraat. Daar zijn we heel blij mee. Toch kan het voorkomen dat er een predikant uitvalt en dan moeten we een oplossing zien te vinden.
  Gelukkig hebben we in het land predikanten die bereid zijn om hun gegevens voor een dienst te delen met ons. Zo ook in de dienst van 1 oktober toen we het bericht van mevrouw Van Vliet kregen dat ze niet voor kon gaan in de dienst, omdat ze door een val haar pols gebroken had. We hebben toen een complete dienst van ds. Susanne Freytag gekregen en hebben die met een aantal mensen uitgevoerd. Op de foto is een mooi kwartet op de voorgrond te zien die gezorgd hebben dat de dienst toch zijn doorgang kon vinden. Ook door de inhoud van de lezingen en de preek was het een mooie dienst.
  Leuk detail is dat het kwartet uit de 4 voormalige gemeenten komen zoals de lutherse gemeente Oost Groningen nu is samengesteld.

  We hebben met Pascal afgesproken, dat hij zijn werkzaamheden doet daar waar het nodig is. Dat betekent dat we als kerkenraad aangeven waar de behoefte is, maar dat gemeenteleden ook contact met hem kunnen opnemen als dat nodig is.

  Dan nog even vooruitblikkend op de kerstnachtdienst. Het is weer gelukt om een koor te vinden die medewerking verleend aan de dienst. Dat zal zijn het koor Looft den Heer uit Onstwedde en staat onder leiding van Roelie Girbes. Daarnaast wordt er ook nog een extra organist ingevlogen. Laat u verrassen en nodige iedereen die maar wil uit om te komen naar deze kerstnachtdienst.

  Hemmo Poppen.


  Van de secretaris:

  Onlangs is het boekje: "De eredienst, een gang door de liturgie" verschenen.
  Dit is een korte toelichting bij de liturgie van onze eredienst, uitgaande van de lutherse traditie.
  Dit boekje ligt in elk van onze kerkgebouwen.
  U kunt die gratis meenemen.
  U kunt ook eventueel dit boekje als pdf bestand downloaden van onze website.

  Lege banken voorin…
  Als je in onze diensten voorgaat, dan kijk je de zaal in en dan zie je eerst een aantal lege banken voordat de banken komen met mensen erop. Als predikant moet je die lege ruimte overbruggen…
  Het zou veel mooier zijn, zowel voor de voorganger alswel de aanwezigen, om dichter bij te zitten. Dan heb je veel meer (oog-)kontakt met elkaar.
  In Stadskanaal hadden we daarom de laatste banken ook "afgesloten". Voordat we dat bij ons gaan doen, eerst eens proberen of bezoekers uitzichzelf wat meer voorin gaan zitten.
  Doe U mee??

  Rooster 2024.
  Er is hard gewerkt om het rooster 2024 vol te krijgen. Maar er zijn steeds minder predikanten beschikbaar, dus dat was wel heel lastig. Er komen in 2024 een aantal voorgangers die nog nooit eerder bij ons voorgegaan zijn. Zoals op 21 januari ds. R de Hoop zal voorgaan. Daardoor zijn alle diensten ingevuld, met dank aan Harry en Geertje.

  Doopvont Stadskanaal.
  Dit doopvont stond na het sluiten van Stadskanaal in de vergaderruimte van de DG Stadskanaal.
  Deze is gemaakt door ds. Kok, die ook de ramen in de kerk van Wildervank heeft gemaakt.
  We hebben inmiddels dit doopvont naar de kerk in Winschoten getransporteerd.
  Aangezien het doopvont tamelijk veel weegt, moesten we met 4 sterke mannen deze verplaatsen en op een aanhangwagen tillen.

  Het doopvont heeft veel symbolische figuren.
  Het doopvont wordt gedragen door een kruis en dit kruis staat op een ronde voet.
  Aan de zijkant van de voet staat de tekst: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  De bovenkant van de voet heeft een gouden ring (net zoals de Lutherroos).
  Daar binnen een gelijkzijdige driehoek (de drie eenheid).
  Het kruis is aan de ene kant voorzien van de Chi en de Ro (de griekse letters van het woord Christus) en de Alfa en de Omega (de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet) en aan de andere kant een vis (=Christus) die de slang = de duivel) "onthoofd".
  Het doopbekken is 7-kantig (de 7 dagen van de schepping) en aan de binnenkant zijn vissen gemaakt.

  Ed Donga.


  Van de kerkrentmeesters.

  Aan het einde van het jaar moeten we de begroting voor het volgend jaar maken en invullen in FRIS (het financieel systeem van de PKN via internet). Op dit moment zijn we druk bezig om de begroting te maken. Daarvoor heb je er wel de voorlopige in- en uitgaven van dit jaar bij nodig.

  Als er nog mensen zijn die hun vrijwillige bijdrage nog niet hebben gedaan, dan kan het nog hoor…..

  Ed.

  Nieuwe bankrekening Diaconie:

  Onlangs zijn we voor de diaconie van bank veranderd. Bankkosten lopen tegenwoordig steeds meer op. Zo ook de rekening die er was bij ING bank. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een vervangende mogelijkheid. Die hebben we gevonden in de Stichting Kerkelijk Geldbeheer kortweg SKG genaamd. Het is niet een echte bank, maar een tussenpersoon speciaal ter ondersteuning van kerken.

  Wat doet SKG (tekst van de website van de SKG)
  SKG is hét adres voor financiële dienstverlening aan kerken en aanverwante instellingen. Voor spaar- en betaalproducten en SKG Collect alleen binnen de Protestantse Kerk in Nederland, voor financieringen ook breder. Onze kracht ligt in de jarenlange ervaring, de kennis van actuele zaken en het leveren van maatwerk.

  De SKG heeft rekeningen ondergebracht bij de RABO bank, vandaar u ook een RABO nummer ziet. Betalingsopdrachten gaan echter via de SKG.
  Ook de spaarrekening is ondergebracht bij de SKG.
  De SKG heeft geen fysieke banken, maar dat hebben de grote banken ook al bijna niet meer. De kosten op jaarbasis gaan terug van ca. € 165,00 terug naar ca. € 50,00. Nadeel is dat we geen contant geld kunnen storten. Daar is wel een mouw aan te passen door een ondernemer te zoek die graag contant geld wil en dat overmaakt op de bankrekening van de diaconie. Verder gebeurd alles via internet, zoals nu ook gebeurt.
  Daarmee besparen we dus en kunnen we meer besteden aan goede doelen.
  Hou er dus even rekening mee als u geld wilt overmaken voor de diaconie dat u dat voortaan doet op rekeningnummer:
  NL14 RABO 0373 7480 78
  tnv: Diaconie Evang. Lutherse gemeente Oost Groningen.

  Alvast bedankt.
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei.  
   

  Van de redactie:

  In deze BijEen weer veel verschillende zondagen.
  We beginnen met "Eeuwigheidszondag" of "de laatste zondag van het kerkelijk jaar" of "3e zondag van de Voleinding, Christus Koning". Direkt de week daarop beginnen de Adventsdagen, dan komen de Kerstdagen met de Kerstnachtdienst en daarna Kerstfeest.

  Dan nog de oudjaar met een vesper.
  Op 6 januari is het driekoningen, oftewel Epifaniën en dan drie zondagen na Epifaniën. 28 januari begint de Paascyclus maar die komt in de volgende BijEen.

  Deze BijEen ziet er dan ook wat anders uit: normaal gesproken eerst alle diensten en verder in het blad de overige artikelen en hier en daar een gedicht. Deze volgorde is nu doorelkaar gehusseld maar wel in volgorde van de diensten. Nu staat er na elke bijzondere dag een bijbehorend gedicht.

  BijEen
  U ontvangt BijEen 6 keer per jaar. Wij doen ons best om deze er zo mooi mogelijk uit te laten zien en alle informatie die onze gemeente aangaan wordt vermeld. U kunt uw vrijwillige bijdrage voor BijEen overmaken naar de kerkrentmeester o.v.v. BijEen. Voor een kostendekkend bedrag gaan we uit van € 20.00 per adres.
  Gemeentekerst.

  U bent van harte uitgenodigd om dit kerstfeest met ons te vieren op de 3e adventszondag om 16.00 uur in de DG Stadskanaal. Wij zijn met de voorbereiding begonnen. Het thema is: Licht en hoop.
  Er wordt druk gerepeteerd voor een toneelstukje dat gespeeld wordt door de oudere "Jeugd" en is geschreven door Vian.
  We hopen op een mooie namiddag met elkaar, met veel bekende liederen en mooie gedichten.
  De collecte is voor de gemaakte kosten.


  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de gemeente.  
   

  Verjaardagen 70+

  9 december 84 jaar mevr. E.M. Bos-Sterenborg Wildervank
  16 december 82 jaar Dhr. J. Pertien Veendam
  21 december 83 jaar Mevr. P. Zaadhof-Weites Winschoten
  5 januari 88 jaar mevr. E.A. Buze-Voss Winschoten
  7 januari 73 jaar Dhr. C. van Oosten Stadskanaal
  8 januari 81 jaar Dhr. R. Graventein Stadskanaal
  23 januari 85 jaar dhr. B.L. Bos Wildervank
  24 januari 72 jaar Mevr. G.M. Haak-Boekhoud Stadskanaal
  Wij feliciteren alle jarigen met hun verjaardag en wensen hun een prettige dag. Wij hopen dat zij met Gods zegen een gezond jaar tegemoet mogen gaan.


  Overleden

  Ingekomen:

  Verhuisd:

  Overgeschreven naar ELG Groningen:
  Familie de Jager. 4 personen te Veendam  Opbrengst collectes

  24-6 Kerk € 35,50 Begraafplaats Pekela € 45,00
  01-10 Kerk € 49,00 Het vergeten Kind € 63,70
  15-10 Kerk € 61,90 Diaconie € 68,70
  22-10 Kerk € 41,50 SLEP (energie) € 46,00
  29-10 Kerk € 127,90 MAMAS € 152,37
  05-11 Kerk € 32,50 S>LEP (energie) € 39,50


  Online collectes
  mei/juni Kerk € 155,00 Diaconie € 60,00

  Giften:
  € 25,00 en € 70,00


  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Overig nieuws.  
   

  Nieuws van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela.

  Torenproject:
  Deze week (week 45) wordt de klok weer aangesloten.
  De oplevering zal in week 47 plaatsvinden. We zijn erg opgelucht, dat alles is gelukt.
  Namens het bestuur willen wij alle mensen heel hartelijk bedanken voor hun medewerking dat we de toren konden restaureren.
  Alle sponsoren, vrijwilligers, donateurs en mensen die onze acties hebben gesteund, heel hartelijk dank.
  Zonder jullie was het nooit gelukt en zo'n groot succes geworden.

  Gedachtenisavond:
  Op 25 november houden wij weer onze gedachtenisavond.
  De gedachtenisavond begint om 19.00 uur.
  De kerk is open om 18.30 uur.
  Er zijn vogeltaarten en kaarsen te koop ten bate van de onkosten.
  Na afloop is er voor ieder koffie en thee. Zowel op de begraafplaats als in de kerk kunnen kaarsjes worden aangestoken. Voor meer details kunt u het vorige kerkblad raadplegen. U bent van harte welkom.

  Namens het bestuur van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela,
  Ria Engels en Anja Bos.


  Nieuws van de Stichting Garudahouse Bali.

  Met bloed, zweet en tranen

  In maart van dit jaar keerden we terug naar Nederland na een verblijf van 9 maanden op Bali. Gedurende die tijd brachten we elke week een bezoek aan het Garuda House. Onze tijd daar draaide om het leren van Engels met de meisjes, het opnemen van video's en het spelen van leuke spelletjes.
  Een van de hoogtepunten was de grote musical die de meisjes in november opvoerden, waar we vol trots aanwezig waren. We deelden ook speciale momenten, zoals samen schaatsen en het vieren van onze verjaardagen.
  De wekelijkse bezoeken hielpen ons een sterke band op te bouwen met de meisjes. Toen we uiteindelijk aankondigden dat we terug zouden keren naar Nederland, was iedereen verdrietig. Een week voor ons vertrek organiseerden ze een feest voor ons, dat ze liefdevol "Dit is geen afscheidsfeest, want we zien elkaar altijd terug-feest" noemden.
  Tijdens het feest stond er een keyboard buiten met een grote luidspreker, en er was overvloedig eten. Na het eten begonnen we samen te zingen en te dansen. In het begin zongen we Engelstalige nummers die we allemaal kenden, maar al snel schakelden de meisjes over naar Indonesische nummers, en ze zongen luidkeels mee.
  We wilden hen ook onze Nederlandstalige muziek laten horen, inclusief klassiekers zoals André Hazes' "Bloed, zweet en tranen". Met Leo die de muziek op zijn keyboard speelde en de songtekst op YouTube, stonden we daar, duizenden kilometers van huis, in een tropisch land, op een zaterdagavond, met "bloed, zweet en tranen" te zingen. De meisjes van het Garuda House zongen met volle overgave mee, hun armen in de lucht, en het voelde als een bijzonder moment van verbondenheid.

  Met een warm gevoel in ons hart vlogen we terug naar Nederland, wetende dat deze herinneringen en de sterke band die we hadden opgebouwd, altijd bij ons zouden blijven.

  Liefs Ivette en Jeroen.


  Grunneger dainst.

  We hebben op 15 oktober een Grunneger dainst gehad. De voorganger, Harry Dijkstra had dat wel vaker gedaan en toen we hem vroegen of hij een dienst in het Gronings wilde doen was hij daar direkt voor. Deze dienst was tevens de oogstdienst.
  Harry had zijn lezingen, liederen en preek helemaal afgestemd op thema oogstdienst. En dat in het Gronings.
  Iedereen heeft er van genoten en we willen dat nog wel eens organiseren.

  Na de dienst gezellig koffie drinken en daarna gezamenlijk stamppot eten.
  Een aantal mensen had thuis stamppot gemaakt. We hadden van te voren afgesproken wie een bepaalde stamppot zou maken.
  Dat varieerde van zuurkool, boerenkool (mous), hutspot en stamppot bruine bonen (stopvaarve). En alles met worst en augurken als bijlage.
  Er was voldoende gemaakt, maar toch is bijna alles opgegeten.
  Het smaakte uitstekend! Alle makers hartelijk dank.

  Ed.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga