Website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Oost-Groningen.

Ons kerkblad: "BijEen".

zegel zwaan
  laatste update 18 maart 2024.         Home  
 
Uit het kerkblad van april - mei.
 • Overdenking.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Uit de gemeente.
 • Overig nieuws.
 • ..
   
    MEDITATIE IN DE PAASNACHT: KOMMA  
   

  Ooit zei iemand tegen mij, bij een afscheid: 'we zetten geen punt, maar plaatsen een komma'.
  Ik hoorde dat toen voor het eerst, en vond het meteen een galante manier van zeggen. En het is ook bewaarheid. Het is nu twintig jaar geleden, maar we hebben nog steeds contact. Niet meer zo intensief en frequent als toen, we wonen inmiddels 200 km uit elkaar. Maar er is geen punt gezet achter onze vriendschap. Het contact is gebleven. Het lijntje is niet gebroken.

  Het verhaal van Jezus' lijden en uiteindelijke dood aan het kruis, is geen punt. Het is een komma. Want het verhaal gaat door.
  Met dat zelfde beeld zou je het verhaal van Pasen kunnen samenvatten. Het woord zelf, betekent zoveel als, doortocht, voorbij gaan. Geen punt, maar een komma. Het leven gaat door. Zijn leven gaat door. Het contact is niet verbroken, ook al is het lijntje dat wij daarmee onderhouden misschien wel dun geworden, of ben je het soms even kwijtgeraakt, dat kan.
  Maar Pasen vieren, is toch steeds ook weer van ons uit bezien, de draad oppakken. Weer gaan staan in het licht van dat verhaal, het verhaal van Jezus, waarin jij zelf ook betrokken bent, hoe dan ook.

  Waarom is deze avond anders dan andere avonden?
  Het is de bekende vraag, van de jongste in het gezelschap, op de avond van Pasen, in de joodse traditie, als het verhaal van de uittocht uit Egypte wordt gevierd. Het verhaal van bevrijding gaat door. En het moet als het ware steeds weer opnieuw door de jongste generatie worden opgepakt. Je viert Pasen zo, alsof jij het bent die in deze nacht uit het diensthuis van slavernij en dood uittrekt.

  Zo lezen we ook de Passie, het oude verhaal, dat telkens actueel is. Omdat het gaat over lijden en dood, en dat is van alle tijden. Omdat het gaat over het offer van de liefde, die alles overwint. De liefde die van elke punt, een komma kan maken. Het verhaal gaat door. Het leven van Jezus is niet voorbij. Hij leeft verder, in ons verhaal, in daden van bevrijding, in elke nieuwe generatie, die opstaat en zich tot Hem bekent. Hij zelf trekt ons in het licht en neemt ons mee op die weg.

  Pasen daagt ons uit, ten slotte, om na te gaan, waar in ons eigen leven, punten in komma's kunnen worden veranderd. De kracht van Pasen is toch, om onwrikbare situaties open te breken, om ons uit onze stellingen te halen, waarin we onszelf hebben teruggetrokken, in eigen gelijk of in verongelijktheid. Het kan altijd anders. Maar dan moet je wel zelf ook op staan, in beweging komen, meegaan in de beweging van bevrijding en van leven, die Jezus zelf heeft ingezet.

  O vlam van Pasen, steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan!

  Ds. Bert Altena
  Per 1 februari 2024 verbonden aan de Protestantse gemeente Oost-Groningen, met als standplaats Winschoten.


  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Speciale items.  
    Gedichten  
   

  Het licht waarvan wij dromen

  Het licht waarvan wij dromen
  het licht der eeuwigheid
  is naar ons toegekomen
  tot midden in de tijd
  toen vroeg nog voor de morgen
  in dit onzienlijk licht
  de Mensenzoon gestorven
  door God werd opgericht.

  Daar stond de nieuwe Adam
  met stralend aangezicht
  en even scheen op aarde
  de weerglans van dat licht.
  Maria Magdalena
  heeft in dat uur gezien
  een onaantastbaar teken:
  zo zal het zijn nadien.

  Geen oog wordt dit verborgen
  aanwezig licht gewaar
  maar op de grote morgen
  maakt God het openbaar
  zo heerlijk en volkomen
  als soms een mens vermoedt
  die in zijn schoonste dromen
  een vleug ervan ontmoet.

  (uit: Hans Mudde, Op de wijze van het lied. Lied 74)


  Gedicht bij Pasen:

  De nieuwe morgen, is aangebroken.
  Duister verdwenen, Licht dat verscheen.
  Engelen zingen, klinkende tonen,
  vouwen hun vleugels, biddend ineen.

  Kijk naar de bloemen, die zonder zorgen,
  bloeien en groeien, onder Gods zon.
  Maak je geen zorgen, voor nu of morgen,
  laat je angst varen, Jezus die leeft!

  Dank voor uw liefde, dank voor uw leven.
  Dank dat u voor mij - stierf aan het kruis.
  Dank dat mijn zonden, nu zijn vergeven.
  De nieuwe Morgen, brengt mij eens Thuis.

  Biddend om zegen, willen we vragen,
  geef toch uw Vrede, ga niet voorbij.
  Wees met wie lijden, op deze aarde,
  wachtend tot Morgen, blijf ons nabij.

  Cobie Verheij-de Peuter


  Gedicht bij Hemelvaart.

  Zie je dat
  die wolk, die lichte,
  daar ging Hij in
  kijk dan, Hij gaat omhoog
  wat zei Hij ook alweer
  moeten we wachten
  zal een belofte
  in vervulling gaan?
  Hoe zal dat zijn
  wanneer je met de Geest
  in plaats van water
  wordt gedoopt
  en dan die kracht die wij
  erdoor ontvangen
  zal die ons helpen
  te vertellen over Hem?

  Kijk nou,
  Hij gaat steeds hoger,
  wordt al vager
  weet jij nog wat Hij over
  uiteinden der aarde zei?
  Hoe kunnen we nu zonder Hem...
  oei wat een licht, stil, luister
  Ze zeggen dat Hij ook
  zal komen op een wolk.

  Zullen we doen
  zoals Hij ons gezegd heeft
  totdat we met de Geest
  worden gedoopt
  kom laten we dan opgaan
  biddend wachten
  op wat de Vader
  in de Zoon
  ons heeft beloofd

  Coby Poelman-Duisterwinkel

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Van de voorzitter:

  Als ik dit schrijf zijn we op weg naar Pasen, zoals ook de overdenking in de vorige editie van BijEen geschreven is door Gerard Iwema. We proberen voor die overdenking steeds een ander persoon te vinden.
  Zo blijven we niet alleen bij onze lutherse tradities, maar horen we ook geluiden hoe men er in andere geloofsgemeenschappen naar kijkt. Deze keer kon u een overdenking lezen van ds. Bert Altena, Hij is sinds kort verbonden aan de protestantse gemeente Oost Groningen en dan als standplaats Winschoten. Meer over hem kunt u lezen op zijn website www.bertaltena.com.
  Zo proberen we toch de contacten met andere protestantse gemeenten te onderhouden. In het kerkjournaal van de protestantse gemeente Winschoten staan ook elke keer de kerkdiensten van onze gemeente vermeld. Ook staan ze in het kerkblad van de Protestantse gemeente Stadskanaal.

  We zijn nu op weg naar het paasfeest. Dat vieren we in de kerk in Winschoten waar we voorafgaande aan de dienst een paasontbijt hebben.

  Ik noemde al twee namen. De protestantse gemeente Oost Groningen en de protestantse gemeente Winschoten.
  Protestantse gemeenten in Oldambt zijn al een combinatie met elkaar aangegaan. De gemeenten zijn nog wel zelfstandig, maar combineren activiteiten, kerkdiensten en predikanten met elkaar. Het is een teken dat zelfstandige gemeenten, ook al zijn ze groter dan de onze, ook best problemen hebben om het hoofd boven water te houden.

  Zo gaat het ook met de lutherse gemeenten in het noorden.
  Alhoewel het bij ons nog redelijk goed gaat zijn er toch gemeenten die het niet meer kunnen bolwerken. Regelmatig hebben we overleg met elkaar om te kijken wat we voor elkaar kunnen doen. Helaas speelt de afstand daar een grote rol in. Voornamelijk de lutherse gemeente in Leeuwarden heeft het moeilijk. Er zijn nog 2 actieve kerkenraadsleden waarvan er ook nog één in het midden van het land woont. U begrijpt dat dat niet werkt en men naarstig op zoek is naar oplossingen. De lutherse gemeente Groningen is bezig met het zoeken naar een nieuwe predikant. Dat doen ze dan in samenwerking met de protestantse gemeente in de stad. We kunnen ons voorstellen dat dat een goede oplossing kan zijn. We worden in de gesprekken ondersteund door Jenneke Span die ook de samenvoeging van onze gemeenten heeft begeleid.

  Er zijn landelijk ook initiatieven in de vorm van 'Duurzaam Luthers'. Daarin wil men proberen een situatie te creëren dat er overal in het land nog lutherse vierplekken zijn, maar dat de lasten van de kerkenraden worden verlicht. Men praat in dat geval al over een landelijke kerkenraad en op locatie commissies die de dagelijkse dingen regelen. Ook zijn er initiatieven genomen om gemeenten die het moeilijk hebben onder te brengen bij een sterkere gemeente. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de lutherse gemeente Alkmaar. Deze is onder gebracht bij de lutherse gemeente Amsterdam. Op locatie is dan nog een groep gemeenteleden die de activiteiten organiseert en de boel bij elkaar houd, maar de lasten zoals financiën en kerkgebouwen niet meer hebben.

  Allemaal ontwikkelingen die we u ook gaan vertellen in een binnenkort te houden gemeentevergadering. De datum hebben we nog niet, maar zal u tijdig worden aangeleverd. Dat zal dan een bijeenkomst zijn die we na een kerkdienst gaan houden.

  Hemmo Poppen.


  Van de secretaris:

  Afscheid pastor Eppo Vroom.

  Vanaf 2004 is Eppo al bij ons voorgegaan, eerst alleen in Stadskanaal. Hij was een welgeziene voorganger, die zijn Kyrie altijd op een iets andere manier deed. Moest de organist goed op de hoogte worden gesteld. Gezien zijn leeftijd is het nu tijd om te stoppen. Zijn laatste dienst bij ons is op 7 april. Eppo, bedankt.

  LET OP !! Pasen, Paasontbijt en zomertijd.
  In de paasnacht gaat de zomertijd in.
  Dus op eerste paasdag een uur eerder opstaan.
  Gaat u naar het paasontbijt, dan TWEE uur eerder opstaan!!!
  We houden het paasontbijt in Winschoten. We hebben daar geen grote ruimte met tafels en stoelen. We denken aan een soort lopend ontbijt waarbij er enkele tafels staan met brood, beleg, bordjes en bestek enz. U kunt daar langs lopen en wat op uw bord leggen en daarna kunt u een plaatsje zoeken in de kerk. Of bij een statafel of ergens op een stoel of in de bank. Het zal wat improviseren worden, maar dat is voor ons geen probleem toch?

  Uitnodiging Regionale Buitendag: zondag 26 mei in Zwolle.
  Onze jaarlijkse Noordelijke buitendag vindt altijd plaats op zondag Trinitatis
  . We rouleren elk jaar tussen onze noordelijke gemeentes. Dit jaar stelt Zwolle zich beschikbaar. Nadere gegevens zijn er nog niet, maar noteert u dit alvast in uw agenda. De uitnodiging komt in de volgende BijEen.

  Ed Donga.


  Van de kerkrentmeesters.

  Synodale omslagen en BijEen

  Elk jaar moeten we verschillende bijdrages doen aan onze synode.
  Deze bedragen staan in onze begroting en worden uit onze gewone inkomsten betaald. Voor 2024 is dat: Beschikbaarheidsbijdrage: € 326
  Kerkrentmeesterlijk quotum: € 465
  Solidariteitskas: € 450
  Diaconaal quotum: € 170
  Totaal € 1411
  Deze bedragen zijn afhankelijk van in- en uitgaven of van aantal leden.

  Aangezien onze begroting negatief is, willen we deze bijdrages doorsturen naar u met het verzoek om, als het kan, voor dit jaar een bedrag van € 30 per ingeschreven lid naar ons over te maken.
  Dit bedrag staat natuurlijk los van uw gewone bijdragen, anders helpt ons dat niets.

  BijEen kost ook geld. Drukken en postzegels. Dat laatste is de grootste hap.
  Hiervoor vragen we een bijdrage van € 20 per adres.
  Alvast onze dank.

  Ed
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei.  
   

  Communicatie:

  We vinden als kerkenraad het belangrijk dat u snel op de hoogte kunt zijn gebeurtenissen in de gemeente. De normale communicatiemiddelen zijn BijEen die 6 x per jaar uitkomt, een digitale nieuwsbrief met berichten die BijEen net hebben gemist of die niet kunnen wachten tot de volgende uitgave en de afkondigingen in de kerkdiensten.
  Tegenwoordig zijn er ook nog modernere middelen om te communiceren en waarbij u zelf ook een reactie kunt geven. Wat al regelmatig in andere kerken gebruikt wordt is 'Whatsapp'. Het is een berichtendienst via mobiele telefoons.
  Met telefoonnummers van personen kan een groep gemaakt worden. Is er iets bijzonders te melden dan kan iemand in de groep een bericht plaatsen die dan door alle personen in de groep gelezen kan worden. Om mee te kunnen doen is het noodzakelijk dat u Whatsapp op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat we binnenkort de bij ons bekende telefoonnummers in een groep opnemen en dat u een eerste bericht krijgt. Als u niet wil deelnemen in de groep dan kunt u zichzelf afmelden. Mocht u nu al aangeven niet mee te willen doen laat het ons dan even weten. Lijkt het u handig om gebruik te maken van de dienst en u bent er niet zeker van dat we uw telefoonnummer hebben laat het dan ook even weten. Het beste is om dit even via ons mailadres door te geven.

  De kerkenraad.


  Concert Roon Staal 29 mei

  Zanger en pianist Roon Staal komt in zijn nieuwe Lente Tour naar Winschoten.
  Het concert vindt plaats op woensdag 29 mei in de Lutherse Kerk.
  De aanvangstijd is 20.00 uur.

  Magische, rustgevende sfeer
  Met zijn warme tenor-stem en melodieuze pianospel speelt Roon bekende cover songs op authentieke wijze en eigen werken, zowel in het Engels als Nederlands.

  Musical en buitenland
  Als kind stond Staal al op de theater planken en in TV studio's met artiesten als John Kraaijkamp sr., Ruth Jacott, Ron Brandsteder en Ernst Daniël Smit. In de hit-musical Les Miserables speelde Staal de kinderrol Gavroche in het Carré Theater en als jonge twintiger nam hij de titelrol in de rock-opera 'Tommy' op zich met lovende kritieken ten gevolg. In de musical Rembrandt speelde hij even later naast Henk Poort als zoon Titus van Rijn en met Chantal Janzen en Freek Bartels gaf hij in 2010 gestalte aan het verhaal van de Hollandse musical Petticoat waarmee hij de grotere theaters aandeed. Met name daarna trad Roon veel op in het verre Oosten van Rusland en Japan met zijn solo werk terwijl hij in Nederland nu zo'n 4 touren per jaar volbrengt.

  Alle informatie over dit concert kunt u vinden op de website www.roonstaal.com.
  Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125.
  Tickets kosten € 22,50.
  Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hebben toegang voor € 12,50

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de gemeente.  
   

  Verjaardagen 70+

  2 april 83 jaar; Mevr. T.G. Kenter-Schoonhoven. Oude Pekela
  3 april 81 jaar; Dhr. A.P. Kuiper. Oude Pekela
  7 april 80 jaar; Dhr. M.B. Zaadhof. WWinschoten
  22 april 87 jaar; Dhr. P. Teijl. Stadskanaal
  23 april 89 jaar; Mevr. E.H. Will. Scheemda
  30 april 83 jaar; Mevr. L.J. Spanjersberg. Stadskanaal
  6 mei 96 jaar; Mevr. G. Eleveld-Laan. Stadskanaal
  6 mei 70 jaar; Dhr. L. Engels. Nieuwe Pekela
  9 mei 76 jaar; Dhr. G. Haak. Stadskanaal
  10 mei 77 jaar; Mevr. A. Koerts - Schotema. Oude Pekela
  12 mei 74 jaar; Mevr. A.C. Pool - Fuchs. Veendam


  Wij feliciteren alle jarigen met hun verjaardag en wensen hun een prettige dag. Wij hopen dat zij met Gods zegen een gezond jaar tegemoet mogen gaan.


  Overleden

  Ingekomen: 22-2-2024 Dhr. Pascal Huiting te Jemgum (Duitsland)
  22-2-2024 Mevr. Bernice Brijan te Jemgum (Duitsland)

  Verhuisd
  Dhr. J.N. Dijkshoorn van Klazienaveen-Noord naar Klazienaveen-Noord.
  Mevr. G. Dijkhuis van Musselkanaal neer Gasselternijveenschemond
  Mevr. H. Mulder-Feringa van Assen naar Assen


  Opbrengst collectes


  07-1 Kerk € 40,50 SLEP € 39,55
  14-1 Kerk € 54,50 Alg. doelen € 35,00
  21-1 Kerk € 17,00 Diaconie € 19,50
  28-1 Kerk € 48,50 Alg. doelen € 29,50
  04-2 Kerk € 34,00 Alg. doelen € 40,00
  11-2 Kerk € 74,90 SLEP € 73,75
  18-2 Kerk € 81,50 Garuda House € 66,00
  25-2 Kerk € 32,00 Alg. doelen € 23,00
  03-3 Kerk € 57,30 SLEP € 47,00


  Online collectes
  Jan./febr. Kerk € 185.00 Diaconie € 50.00

  Giften:
  Kerk: € 100,00 (mevr. B te W.) Diaconie: €50,00 (L.E.); € 25,00 (B.J.P.)


  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Overig nieuws.  
   

  Nieuws van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela.

  NL-Doet:
  Zaterdag 16 maart hebben we meegedaan aan NL-Doet van het Oranjefonds. Wethouder Kuiper van de gemeente Pekela kwam ons helpen bij het schoonmaken van de graven. Schilderwerkzaamheden: De vloer in de kerk is inmiddels geschilderd. De voordeur is aan de binnenkant geverfd. Buitenom moet later. Het is nog te koud.

  Hanging Basket actie:
  De actie is inmiddels gestart ten bate van de kerkklok. De motor heeft zijn beste dagen gehad en het geluid is niet wat het geweest is. 11 mei is de uitgifte achter in het hof. Van 10.00 uur tot 13.00 uur. Er hangt een lijst in de hal van de kerk en er kan ook telefonisch besteld worden tot 30 maart, tussen 19.00 uur en 20.00 uur op nr: 06.200 437 40 Ook via onze Facebook pagina van Stichting Luthers Erfgoed Pekela staat een link naar de bestellijst
  .
  Noordelijke Orgel Dag:
  Op 11 mei doen we ook weer mee aan de Noordelijke Orgel Dag.
  Vorig jaar was dit een groot succes en heel veel goede organisten hebben toen ons orgel bespeeld.
  Heel veel complimenten mochten we ontvangen voor de originele staat waarin het orgel zich bevindt. Ook de klank wordt als bijzonder aangemerkt.

  Namens het bestuur van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela,
  Ria Engels en Anja Bos.


  Nieuws van de Stichting Garudahouse Bali.

  We willen je graag voorstellen aan Nila.

  We hebben in het verleden al veel verhalen verteld over het Garuda House en hoe de meisjes leven. Daarom leek het ons leuk om een keer één van de meisjes aan jullie voor te stellen. In deze editie beginnen we met Nila. Niet het oudste meisje in het huis. Maar wel het meisje die er het langst woont. Eigenlijk mag ik wel zeggen dat Nila een vrouw is. Ze inmiddels al 21 jaar oud. In 2009 gingen wij voor het eerst op reis naar Bali en bezochten wij het Garuda House.
  Via de familie Mann hadden we al veel geleerd over het Garuda House. De familie Mann heeft er voor gezorgd dat het Garuda House bekend werd in de Lutherse kerk en wij blijven hun werk graag voortzetten. September 2009 stapten wij voor het eerst het Garuda House binnen. Wij vonden het heel spannend en heel ongemakkelijk.
  Maar Nila, zij woonde op dat moment nog maar net een maand in het Garuda House, kroop direct onder de tafel. Te spannend, zoveel blanke mensen in het huis. Tijdens deze drie weken liet zij zichzelf niet veel zien. Op de laatste avond werd een gezellige avond georganiseerd met eten en dansen. Bij de dansjes was het heel aandoenlijk om te zien hoe Nila elke keer net een seconde te laat was met omdraaien. Wel zagen we toen voor het eerst haar grote, stralende lach.

  Door de jaren heen zagen we Nila veranderen en groeien. Van het verlegen meisje, kwam ze steeds meer op de voorgrond en groeide uit de tot de grote zus in huis, waarbij Nila alle jongere meisjes hielp en advies gaf. Als wij op bezoek waren in het Garuda House, sprak zij haar kleine zusjes moed in om met ons te praten. "Ze zijn echt niet eng." Nila heeft inmiddels haar high school met goede resultaten doorlopen. Zij werkt 6 dagen in de week op de financiële administratie bij de GPIB Kerk Ekklesia. Een kerk waar ongeveer 1500 leden zijn en zij elke week na de drie diensten op de zondag het collectegeld mag tellen. Naast haar werk studeert zij in deeltijd aan de universiteit.

  We hebben Nila echt zien groeien van een klein verlegen meisje naar een zelfverzekerde vrouw. Een mooi voorbeeld van onze missie; meisjes met een droom, worden vrouwen met visie.

  Liefs Ivette en Jeroen.


  PCOB Pekela

  Het is misschien bij heel veel mensen minder bekend, maar in Pekela is een fantastische ouderenbond - PCOB genaamd (protestants christelijke ouderenbond). We komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Meestal is de bijeenkomst op een donderdagmiddag in Het Tehuis waar een spreker wordt uitgenodigd, maar we gaan ook weleens op locatie en bezoeken de spreker daar waar hij/zij het best zijn/haar verhaal kwijt kan. Een kerstviering en een nijjoarsveziede zijn vaste onderdelen in ons 'vergaderschema'. De laatste twee jaar zijn we ook een dag samen met de 'OpStap-bus' weggeweest.

  We zijn echter de laatste jaren wel wat gekrompen in ledenaantal. Daarom zijn we naarstig op zoek naar nieuwe leden. PCOB-Pekela is een gezellige club mensen van allerlei kerkelijke gezindten. We houden ons bezig met zowel christelijke als wereldse onderwerpen. Zo staat voor dit jaar het volgende nog op onze agenda: notaris, bezoek poldermolen Goliath, Siep&Co, Groninger Landschap en de kerstviering.

  Als u zich aanmeldt voor PCOB afd. Pekela bent u ook meteen lid van ANBO-PCOB. De seniorenorganisatie die zich sterk maakt voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Ook is er korting mogelijk via de collectieve zorgverzekering, reizen en energie van PCOB.

  Hebt u zin om onze PCOB te versterken, dan bent u van harte welkom. Even een telefoontje naar onze voorzitter is voldoende. Hij vertelt u dan waar en wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is. Hierbij zijn gegevens.
  Martin Ritzema Voorzitter PCOB-Pekela Tel: 06-53 52 18 23

  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga